Път III - 1004 Паволче - Челопек (Проектиран за ремонт)

Път III - 1004 Паволче - Челопек (Проектиран за ремонт)

Пътя е проектиран и се очаква старт на ремонтните дейности.

Снимки