Път III - 1304 - Бяла Слатина - Търнак - граница Плевен

Път III - 1304 - Бяла Слатина - Търнак - граница Плевен

Пътя е ремонтиран цялостно. Изградени са водостоци и канавки съгластно проекта.

Снимки