Път III - 308 граница София - Роман -граница Плевен

Път III - 308 граница София - Роман -граница Плевен

Пътя е проектиран и се очаква старт на ремонтнитe дейности.

Снимки