За Нас

ЗА НАС

„Пейком България“ ЕООД строителство на нови и рехабилитация на съществуващи пътища, строителство, ремонт и поддържане на водопроводни и канализационни системи, строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения; поддържане и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа.


 • Зимно почистване
  1. - Почистване
 • Лeтни ремонтно-възстановителни дейности
  1. - Рязане на Храсти
  2. - Ремонт на канавки
  3. - Изкърпване на пътното платно
  4. - Почистване на банкети
#

Снимки