Път III-134 Бяла Слатина - Габаре - Долна Бешовица

Път III-134 Бяла Слатина - Габаре - Долна Бешовица

Пътя е проектиран и се очаква старт на ремонтните дейности.

Снимки