Път III -103 Мездра - Горна Кремена - Горна Бешовица - Роман

Път III -103 Мездра - Горна Кремена - Горна Бешовица - Роман

Пътя е ремонтиран цялостно. Изградени са водостоци и канавки съгластно проекта.

Снимки