Път III-308 Роман - разкл. Хубавене, III-3082 разкл. Хубавене - граница Ловеч

Път III-308 Роман - разкл. Хубавене, III-3082 разкл. Хубавене - граница Ловеч

Пътя е ремонтиран цялостно. Изградени са водостоци и канавки съгластно проекта.

Снимки