Път III - 133 Бяла Слатина - Търнава - Алтимир

Път III - 133 Бяла Слатина - Търнава - Алтимир

Пътя е ремонтиран цялостно. Изградени са водостоци и канавки съгластно проекта.

Снимки