Път III - 1301 разклон Галатин- Лесура

Път III - 1301 разклон Галатин- Лесура

Пътя е проектиран и се очаква старт на ремонтните дейности.

Снимки